ZADBAJMY O KOMFORT ŻYCIA NA ŻOLIBORZU!

ZADBAJMY O KOMFORT ŻYCIA NA ŻOLIBORZU!

Planowana inwestycja
mieszkaniowa
przy ul. Mickiewicza 63

  • Planujemy realizację inwestycji na podstawie zapisów ustawy z dnia 5 lipca 2018 roku o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących, tzw. "Lex deweloper".
  • W ramach inwestycji zaprojektowaliśmy jeden siedmiokondygnacyjny budynek na planie litery L, z ok. 80 lokalami mieszkalnymi, usytuowany fasadą główną wzdłuż ulicy Mickiewicza, kształtujący wielkomiejską pierzeję uliczną.
  • W parterze budynku od ulicy Mickiewicza powstanie kilka lokali handlowo-usługowych, a przed nimi zieleń, ławki i stojaki na rowery.
  • Na ogólnodostępnym dziedzińcu osłoniętym od ruchu ulicznego budynkiem mieszkalnym, zostanie stworzona zielona przestrzeń z placem zabaw. Miejsce to będzie dostępne zarówno od strony ul. Mickiewicza jak i od ul. Skotnickiej i służyć będzie mieszkańcom Żoliborza.
  • Architektura projektu nawiązywać będzie do żoliborskiego modernizmu. Prosta forma, wycofanie ostatniej kondygnacji, spokojny rytm okien, lekka obłość narożników nawiązują do rozwiązań charakterystycznych dla Żoliborza.
  • Otwarty dziedziniec, ogólnodostępna przestrzeń wypełniona zielenią oraz jasna i ciepła kolorystyka elewacji stworzą harmonijną całość.

Budownictwo ekologiczne

Budynek oraz przestrzeń wokół budynków zostaną zaprojektowane tak, by zapewnić mieszkańcom maksymalny komfort użytkowania.

Inwestycja będzie wyróżniać się nowoczesnymi rozwiązaniami proekologicznymi, a budynek będzie spełniał standardy certyfikacji Zielonego Domu lub BREEAM.

Teren rekreacji
i wypoczynku

Miejsca dla rowerów

Lokale usługowe

Miejsca dla rowerów

Teren rekreacji
i wypoczynku

Lokale usługowe

Plan zagospodarowania
terenu

UTWORS – urządzony teren wypoczynku oraz rekreacji lub sportu.

Ostateczny kształt planowanej zabudowy (w tym m.in. gabaryty, rozwiązania architektoniczne, funkcje budynków) może ulec zmianie na skutek uzgodnień formalnych i decyzji projektowych.

Z myślą o bezpieczeństwie,
ekologii i komforcie życia

Otwarta przestrzeń

Oświetlenie LED

Czujnik jakości powietrza

Zielony dziedziniec z placem zabaw

Budki dla ptaków i domki dla owadów

System monitoringu

Ogólnodostępne miejsca parkingowe

Ładowarki do samochodów elektrycznych

Miejsca parkingowe dla rowerów

Rodzime gatunki roślin

Dlaczego specustawa?
Korzyści dla mieszkańców okolicy

Żoliborz
przyjazny dla mieszkańców

Teren obecnie jest zabudowany budynkiem biurowym z przełomu lat 70. i 80. oraz betonowym placem parkingowym. Zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego teren jest przeznaczony pod zabudowę o funkcji usługowej, handlowej, biurowej oraz zabudowę budynkami administracji, a także kontynuację użytkowania obiektu istniejącego z dopuszczeniem jego modernizacji. Na podstawie aktualnych zapisów na działce istnieje możliwość realizacji budynku usługowego o gabarytach nieograniczonych żadnymi wskaźnikami.

Biorąc pod uwagę dominujące tereny mieszkaniowe w sąsiedztwie oraz postępującą degradację istniejącego budynku biurowego, najwłaściwsza dla tej lokalizacji jest realizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego z parterem usługowym od strony ul. Mickiewicza.

Naszym celem jest uzupełnienie okolicy o tkankę mieszkaniową, która uwolni zabetonowaną, ogrodzoną przestrzeń i pozwoli na zrobienie kolejnego kroku w procesie przywracania ładu przestrzennego charakterystycznego dla dzielnicy Żoliborz.

Projektowana inwestycja będzie znacząco bardziej zielona niż aktualne zagospodarowanie działki oraz zapewni dużo wyższy wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej. Ponadto działka będzie otwarta, ogólnodostępna i będzie możliwość przejścia przez teren z północno-zachodniego do południowo-wschodniego narożnika działki, co aktualnie nie jest możliwe z uwagi na istniejące ogrodzenie.

Na parterze, od strony ul. Mickiewicza znajdą się lokale usługowe, które wzbogacą ofertę handlowo-usługową w okolicy.

więcej...

REKREACJA
NA ŚWIEŻYM POWIETRZU

Uzupełnieniem projektu mieszkaniowego będzie zagospodarowanie na terenie inwestycji urządzonego terenu wypoczynku oraz rekreacji lub sportu (UTWORS), który będzie służyć lokalnej społeczności. Pozwoli to stworzyć przyjazną i harmonijną przestrzeń.

W trosce o zaspokojenie potrzeb najmłodszych mieszkańców i ich bezpieczeństwo, w inwestycji przewidziany jest plac zabaw z dala od ruchu ulicznego. Przestrzeń zostanie wyposażona w bezpieczne urządzenia, zapewniające dzieciom ruch i rozwój. Osiedle nie będzie zamknięte, a teren zostanie zaprojektowany tak, aby każdy z mieszkańców i sąsiadów znalazł miejsce dla siebie.

więcej...

MODERNIZACJA
BOISK SZKOLNYCH

Inwestor prowadzi rozmowy z Zarządem Dzielnicy Żoliborz na temat możliwości doinwestowania infrastruktury oświatowej na terenie dzielnicy.

W wyniku prowadzonych rozmów została wskazana placówka szkolna położona w dzielnicy Żoliborz, w której z budżetu przeznaczonego na doinwestowanie infrastruktury planowane jest zmodernizowanie boisk sportowych.

CODZIENNOŚĆ
– POWÓD DO RADOŚCI

Tworzymy przestrzenie, w których żyją i pracują ludzie. To wielka odpowiedzialność. Dlatego każda nasza inwestycja jest głęboko przemyślana. Potrzeby mieszkaniowe współczesnych mieszkańców Warszawy oraz chęć przekształcenia mało atrakcyjnego oblicza tego miejsca to punkty wyjścia dla projektu oraz priorytety w naszych działaniach.

Teren inwestycji nie zostanie ogrodzony, a mieszkańcy sąsiednich osiedli będą mieli łatwiejszy pieszy dostęp do ul. Mickiewicza. Naszym celem jest stworzenie inwestycji służącej mieszkańcom przez następne pokolenia.

więcej...

Dialog o inwestycji

Dialog o inwestycji ma na celu poinformowanie opinii publicznej o planowanej inwestycji, jak również przeprowadzenie rozmów na jej temat. Dialog skierowany jest w szczególności do mieszkańców okolicy, w której zlokalizowana jest inwestycja, radnych m.st. Warszawy oraz Dzielnicy Żoliborz, Zarządu Dzielnicy Żoliborz, organizacji społecznych.

W celu prezentacji projektu oraz przeprowadzenia dyskusji zorganizowane zostały dwa spotkania. Poniżej prezentujemy Państwu raport z dialogu:

Projekt
realizowany przez

Yareal Polska, wiodący deweloper w Polsce i lider pod względem jakości, jest spółką należącą do Yam Invest Group i zarządzaną przez Yareal Polska Holding. Realizowane przez Yareal na polskim rynku projekty z zakresu nieruchomości mieszkaniowych i biurowych wyróżniają się niezmiennie najwyższym poziomem jakości i elastyczności wprowadzanych rozwiązań.

WIĘCEJ...


Pracownia architektoniczna Kulczyński Architekt została założona w 1991 roku przez Bogdana Kulczyńskiego – laureata wielu nagród, m.in. Honorowej Nagrody SARP 2022 oraz przyznawanej pod patronatem Prezydenta nagrody za kształtowanie piękna naszego kraju.
W przeciągu wielu lat działalności pracowni jej specjalnością stały się projekty budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego i jednorodzinnego, budynki usługowe i użyteczności publicznej. Do najbardziej charakterystycznych realizacji należy Europejskie Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie, Centrum Olimpijskie na Żoliborzu w Warszawie, kameralny dom handlowy Mysia 3 czy Hotel Indygo przy ul. Smolnej. Najbardziej znane budynki mieszkalne w Warszawie to Apartamenty Stary Żoliborz przy ul. Popiełuszki, Apartamentowiec przy ul. Hożej 55 czy Finale Apartments przy ul. K. Chodkiewicza.

Skontaktuj się z nami